choi do kwan

De club

Taekwondo school Choi do kwan bestaat al sinds 1988 onder leiding van Sylvestro van der Kooye.
Choi do kwan is aangesloten bij de Taekwondo Bond Nederland ( TBN ) en de World Taekwondo Federation ( WTF ).

Bij Choi do kwan doen we aan full contact taekwondo.

 • Twee keer per jaar hebben we clubexamens.
 • Een keer per jaar hebben we clubkampioenschap.

Bij Choi do kwan hanteren we een banden systeem. Dit houdt in dat men examen moet doen om een band of slip te halen.

De band volgorde is;

Voor de (zwarte band) 1e t/m 7e dan, moet men naar het Nationale examen.

Club regelementen

 • Iedereen is verplicht zich aan de erecode van de vechtsport te houden. Deze luidt als volgt: 'Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.'
 • Tijdens de training is het verboden sieraden of andere scherpe voorwerpen op het lichaam te dragen ( Nagels horen kortgeknipt te zijn)
 • De mobiele telefoons van de leerlingen dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de trainingen.
 • De leerlingen dienen zich aan de regels van hygiëne te houden. Hiermee wordt bedoeld: schone kortgeknipte nagels, een gewassen pak, schone beschermers en schone handen-voeten-nek.
 • De club is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • De leerlingen zijn verplicht gezondheidsproblemen te melden bij de hoofdtrainer Sylvestro van der Kooye.
 • Gelieve op tijd aanwezig zijn in de zaal voor de training start. Op het moment dat je te laat aanwezig bent kan deelname worden geweigerd.
 • Er kunnen tijdens trainingen, activiteiten en wedstrijden foto’s worden gemaakt deze zullen op onze social media en website gedeeld worden. Als u foto’s of tekst van uw kinderen of uzelf aantreft en daar bezwaar tegen heeft kunt u dit bij de club melden.
 • De contributie wordt aan de hand van een kwartaal factuur uitgereikt tijdens de les. Op het moment dat er herhaaldelijk niet betaald wordt kan dit leiden tot opzegging van het lidmaatschap.
 • Tijdens de les zal er toestemming gevraagd moeten worden aan de meester om te drinken en/of naar de wc te gaan.
 • Het is erg belangrijk dat er met respect met elkaar omgegaan wordt. Voor de les dient de meester gegroet te worden. Daarnaast moet je voor een wedstrijd de mat en je tegenstander groeten.
 • Pesten is verboden. Als je het gevoel hebt dat je gepest wordt wil je dit dan direct melden bij sabum Sylvestro van der Kooye. Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de hoofdtrainer Sylvestro van der Kooye bij een andere Taekwondo-school te trainen.